Městský kamerový systém

Podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je městská policie oprávněna  k následujícímu:

§ 24b
(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Další nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

Informace o zpracování osobních údajů GDPR naleznete ZDE

Městská police Pardubice, kromě Městského kamerového systému (dále MKS), používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení:

  • kamery ve služebních vozidlech
  • fotopasti
  • osobní kamery strážníků
  • mobilní kamerové sety (2x), které jsou součástí MKS

MKS:

Detailní informace vč. Polygonu viditelnosti naleznete na GEOPORTÁLE Magistrátu města Pardubic.

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice