Městský kamerový systém

Podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je městská policie oprávněna  k následujícímu:

§ 24b
(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Další nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

Informace o zpracování osobních údajů GDPR naleznete ZDE

Městská police Pardubice, kromě Městského kamerového systému (dále MKS), používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení:

  • kamery ve služebních vozidlech
  • fotopasti
  • osobní kamery strážníků
  • mobilní kamerové sety (2x), které jsou součástí MKS

MKS:

Detailní informace vč. Polygonu viditelnosti naleznete na GEOPORTÁLE Magistrátu města Pardubic.

EU - spolufinancování MKS Pardubice

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice