Chci se stát strážníkem

Pokud se chcete stát strážníkem, musíte splnit zákonem dané podmínky.
Co ale musíte udělat jako první je, že vyplníte dotazník, který spolu s ručně psaným životopisem a čestnými prohlášeními odnesete nebo zašlete na služebnu městské policie v Pernerově ulici. Dotazníky pro uchazeče si můžete stáhnout ZDE.


Přejeme Vám hodně štěstí a těšíme se na případnou spolupráci.

Zákonem stanovené podmínky pro přijetí:
Strážníkem může být občan České republiky, který:

  • je bezúhonný dle § 4a) zák.č. 553/91 Sb., o obecní policii - Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.
  • je spolehlivý dle § 4b) zák.č. 553/91 Sb., o obecní policii - Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Spolehlivým pro účely zákona není ten, kdo uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení.
  • je starší 18 let
  • je zdravotně způsobilý dle § 4c) zák.č. 553/91 Sb., o obecní policii – posuzuje lékař závodní preventivní péče
  • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů – tohoto uchazeč dosáhne na základě zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra

Samotné výběrové řízení na pozici "Strážník"

Uchazeč o práci strážníka vyplní dotazník. V případě zájmu ze strany Městské policie Pardubice, absolvuje prověrku fyzické zdatnosti.

Přehledovou tabulku fyzických testů naleznete ZDE.

V návaznosti na prověrky proběhne informativní pohovor před výběrovou komisí. Na základě rozhodnutí této komise budou vybraní uchazeči vyzváni k psychologickým testům. 

Pakliže bude uchazeč na základě výše splněných kritérií přijat k Městské policii Pardubice, je poté příprava na povolání strážníka realizována během 7 týdenního studia ve školícím středisku pro strážníky v Mělníku. Toto studium je zakončeno zkouškou, na jejím konci uchazeč získá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Dále následuje zkouška k získání zbrojního průkazu (skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání).

Uchazeči se po přijetí k Městské policii Pardubice stávají zaměstnanci statutárního města Pardubice.

 
 

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Městská policie Pardubice nabírá nové strážníky

8. 6. 2018 | Více informací a podmínky pro přijetí k nám.

 

© Městská policie Pardubice