Kontakty

Stálá služba:
Pernerova 443, Pardubice 530 02
tel: +420 466 859 220
 V případě oznámení protiprávního jednání volejte výše uvedené tel. číslo stálé služby.

 • TÍSŇOVÁ LINKA: 156
 • "SMS TÍSŇOVÁ LINKA 156" PRO NESLYŠÍCÍ A OSOBY S VADOU ŘEČI:
  732 138 290 - nelze vést běžný hovor
 • GSM brána:  605 206 251 - nelze posílat sms

Podatelna MP Pardubice pro podání v listinné podobě:
Statutární město Pardubice, městská policie
Pernerova 443
530 02  Pardubice

Provozní doba:
Po, út, čt, pá      7.00 – 15.00 hod.
St                       7.00 – 17.00 hod.

Podání doručené v listinné podobě: Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Podání doručené na přenosném nosiči, elektronické podání a podání do datových schránek (DS) zajišťuje pro Městskou policii Pardubice Centrální podatelna MmP.

Provozní podmínky a další podrobné informace o možnosti podání naleznete na: PROVOZNÍ PODMÍNKY CENTRÁLNÍ PODATELNY

 

Úřední hodiny přestupkového oddělení, Chrudimská 2648

po - so: 8:00 - 18:00

neděle a státní svátky: zavřeno

Připomínáme, že na úřadech platí povinnost chránit si dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem nebo obdobným prostředkem, který splňuje  normy např. FFP2 nebo KN 95.

 

Kontakty na ředitelství

Bc. Rostislav Hűbl - ředitel

Bc. Jan Halda  náměstek ředitele pro výkon služby

telefon: 466 859 221

email: sekretariat@mppardubice.cz

 

Kontakty na jednotlivá oddělení

Preventivní a informační služba

Pernerova 443

530 02 Pardubice

telefon: 466 859 228

email: prevence@mppardubice.cz

 

Oddělení řešení přestupků

Chrudimská 2648

530 02 Pardubice

telefon: 466 859 240

 

Obvodní oddělení 1

Pernerova 443

530 02 Pardubice

Telefon: 466 859 234

 

Obvodní oddělení 2

Nová 282

530 09 Pardubice

 

 

Obvodní oddělení 3

Jana Zajíce 983

530 12 Pardubice

 

 

Obvodní oddělení 4

Chrudimská 2648

530 02 Pardubice

 

 

 

Whistleblowing

 
Podávání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 
 
Oznámení lze podat
 1. ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. 
  O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
 2. písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ - pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
 3. telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
 4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz


Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice