Výběrové řízení

Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Pardubice se uskuteční

v termínu 22. – 23. června 2021.

Pokud se chcete stát strážníkem, musíte splnit zákonem stanovené podmínky.
Co ale musíte udělat jako první je, že vyplníte dotazník, který spolu s ručně psaným životopisem a čestným prohlášením o spolehlivosti odnesete nebo zašlete na služebnu městské policie, která sídlí na adrese Pernerova 443, 530 02 Pardubice

do 18. června 2021.

Zákonem stanovené podmínky pro přijetí:


Strážníkem může být občan České republiky, který:

  • je starší 18 let,
  • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • je zdravotně způsobilý – posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb,
  • je bezúhonný – bude ověřeno vyžádáním opisu z evidence Rejstříku trestů,
  • je spolehlivý - prokazuje se čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců,
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů – tohoto uchazeč dosáhne na základě zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra.

 

Samotné výběrové řízení na pozici "Strážník"

Uchazeč o práci strážníka vyplní dotazník a čestné prohlášení o spolehlivosti. Následně bude pozván k absolvování krátkého logického testu a informativního pohovoru před výběrovou komisí Městské policie Pardubice. Na základě rozhodnutí této komise budou vybraní uchazeči vyzváni k psychologickým testům a testům fyzické zdatnosti. 

Přehledovou tabulku fyzických testů naleznete ZDE.

Pakliže bude uchazeč na základě výše splněných kritérií přijat k Městské policii Pardubice, je poté příprava na povolání strážníka realizována během 6 - 7 týdenního studia ve školícím středisku pro strážníky. Toto studium je zakončeno zkouškou, na jejím konci uchazeč získá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Dále následuje zkouška k získání zbrojního průkazu (skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání).

Uchazeči se po přijetí k Městské policii Pardubice stávají zaměstnanci statutárního města Pardubice.

Pokud se chcete na cokoli, týkající se práce strážníka zeptat nebo je Vám něco nejasné, můžete využít také telefonický kontakt na čísle: +420 466 859 244

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 553/1991 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. 

 

Přejeme Vám hodně štěstí a těšíme se na případnou spolupráci.

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice