OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

Místo výkonu práce: Městská policie Pardubice, Pernerova 443, Pardubice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení

Odměňování: 9. – 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, příprava a realizace oprav a výstavby včetně koordinace technického provozu
 • zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby provozních zařízení, budov, staveb, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej
 • organizace výběrových řízení na zakázky v působnosti městské policie a přípravy podkladů pro výběrová řízení, která provádí oddělení veřejných zakázek Magistrátu města Pardubic
 • zajišťování provozu autoparku v majetku městské policie včetně provozu garáží
 • vedení technického oddělení městské policie

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • min. středoškolské vzdělání, vyšší odborné nebo ukončené bakalářské studium výhodou
 • praxe v oboru technické správy výhodou
 • manažerské dovednosti, zkušenosti s vedením týmu
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel)
 • řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí
 • samostatnost a pečlivost

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní a e-mailový kontakt
 • datum a podpis uchazeče

 

Povinné přílohy přihlášky:

 • motivační dopis
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  

Nabízíme:

 • stabilní pracovní zázemí
 • 5 týdnů dovolené
 • 1 týden pracovní rehabilitace
 • 5 dní hrazeného zdravotního volna
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • benefitní program na kulturní, sportovní apod. akce
 • výhodné telefonní tarify

 

Lhůta pro podání přihlášky: 19. 11. 2021

 

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Statutární město Pardubice

                                                                     Městská policie

                                                                     Pernerova 443

                                                                     530 02 Pardubice

 

Obálku označte nápisem „Výběrové řízení –Vedoucí technického oddělení“

 

Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.

 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice, Městská policie, IČO 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem. Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožní zefektivnění komunikace. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce. U správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Ředitel městské policie si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.

 

Termín konání výběrového řízení: 23. listopadu 2021

 

Případné dotazy zodpoví Ing. Eva Bubnová – 466 859 232

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice