Tříkrálová sbírka v ulicích města.

V ulicích měst proběhne ve dnech 1. – 14. 1. 2016.
Ve dnech 2. - 10. 1. 2016 se do této sbírky zapojí i Oblastní charita Pardubice.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR.

Sbírka je chráněna proti zneužití. Vedoucí každé skupinky koledníků (starší 15 let) bude vybaven průkazkou s pověřením ředitele Charity ČR. Tato forma plné moci je platná pouze s předložením občanského průkazu vedoucího skupinky a číslo průkazky musí být shodné s číslem na pokladničce. Pokladnička musí být zapečetěná a opatřená charitním logem, které je vyobrazeno i na vzorové průkazce.

V případě, že skupina vybírající sbírku se odmítá takto prokázat a nabydete dojmu, že se může jednat o podvodníky, neváhejte se obrátit na stálou službu městské policie na telefonu 466 859 220 nebo 731 681 507. Operační města na místo vyšle hlídku, která v případě zjištění přestupku zjedná nápravu.

Jak poznat falešné koledníky - osoby bez ochranných prvků, které se vydávají za Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR, nebo zneužívají logo Charity ČR a klamou veřejnost žádostí o přispění na charitní služby.

Zdroj textu: Oznámení o Tříkrálové sbírce 2016 - Oblastní charita Pardubice

  

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice