Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

Na adrese Chrudimská 2648.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

Na konci loňského roku strážníci městské policie převzali do užívání novou služebnu na adrese Chrudimská 2648 - areál bývalé restaurace Sedmička, který je na výpadovce směr Chrudim. Včera proběhlo její slavnostní otevření za účasti primátora města Martina Charváta, ředitele městské policie Rostislava Hübla a starosty MO Pardubice V. Jiřího Rejdy. Jeden z prvních návštěvníků byl také zástupce policie, úředník odboru majetku investic města a starosta MO Pardubice VI. Strážníci se letos přestěhovali z nevyhovující služebny na Dukle do větších prostor. Stávající objekt „Sedmička“ byl upraven pro potřeby městské policie. Rekonstrukcí prošly prostory, které strážníci využívají jako své zázemí. Nově byla zřízena místnost, která bude sloužit občanům, kteří budou na této služebně se strážníky řešit své starosti a problémy. Změna je oproti předchozí služebně značná. Nové prostory jsou pro obě strany výrazně komfortnější. Do budoucna zde vedení městské policie také plánuje zřídit výcvikové středisko pro strážníky. Velikost a prostorová dispozice k tomuto kroku přímo vybízí. „Chceme zde vybudovat kvalitní zázemí pro fyzickou přípravu strážníků. Plánujeme, že zde budou strážníci pod vedením odborného lektora cvičit situace, které mohou nastat během běžného výkonu služby. Správná taktika vedení případného zákroku je pro strážníky základ, který není možné opomenout. Konečně máme prostory a zázemí, které nám umožní zefektivnit tuto část odborné přípravy,“ řekl ředitel městské policie Rostislav Hübl.

Novou služebnu užívá Obvodní oddělení 4 - http://192.168.250.8/kdo-jsme-a-co-delame/oddeleni-mestske-policie/obvodni-oddeleni/obvod-4.html

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice