Pardubice hlídají nové kamery - byla předána další etapa.

V Pardubicích skončila první etapa modernizace kamerového systému. Ve městě je v současné době rozmístěno na 50 nových bezpečnostních kamer, které jsou již v „ostrém“ provozu. O jejich rozmístění veřejnost informuje geoportál na webových stránkách města. Z mapy lze vyčíst nejen kde jsou kamery instalovány, ale i to, zda jde o kameru určenou ke sledování veřejného pořádku, nebo dopravy.

Jsem rád, že zastaralý analogový systém kamer nahrazujeme moderní digitální technologií. Záznamy kamer už nejednou pomohly v práci strážníkům i celorepublikové policii,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

V první etapě obnovy městského kamerového systému byl vybudován nový dispečink a úložiště dat, po městě bylo instalováno 46 kamerových bodů.

Byla to investice za zhruba 11 milionů korun. Na další etapu chceme čerpat prostřednictvím ITI dotace z evropských fondů. Mělo by to být v rámci projektu inteligentního řízení dopravy, “ dodal primátor.

O umístění dvanácti kamer původního městského kamerového systému informovaly občany tabulky u jednotlivých bodů. To se s vybudováním nového systému s mnohem větším počtem kamerových bodů mění. „Systém počítá s podstatně větším počtem kamer než ten původní. I proto jsme se rozhodli využít k informovanosti obyvatel hojně navštěvovaný geoportál města Pardubic, který jsme rozšířili o další odkaz. V mapovém podkladu je tu zakresleno umístění kamer i to, k jakému účelu je vybraná kamera zřízena. Je zde zakreslena i hranice prostoru, který je kamera schopna efektivně sledovat,“ vysvětlil ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.

V rámci obměny starého kamerového systému a 1. etapy jeho rozšiřování bylo v Pardubicích instalováno a v současné době funguje 46 kamer. Po ukončení druhé etapy v roce 2018 by v ulicích města mělo být 85 kamer. Nový systém obsahuje analytické funkce, které rozpoznají například protiprávní jednání, například jízdu v protisměru a přenáší také zvuk. Systém přitom respektuje tzv. privátní zóny, když automaticky znemožní pohled do oken bytů a domů. Tak jak budou kamery ve městě přibývat, budou zanášeny i do mapových podkladů geoportálu.

Nataša Hradní, tiskový úsek
Magistrát města Pardubic

GEOPORTÁL MĚSTA PARDUBICE: http://mapy.pardubice.eu/MyCity

Operační MP Pardubice

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice