Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

dne 11. 6. 2018 od 9:00 hod.na hlavní služebně městské policie Pernerova 443 došlo k předání daru Oblastní charitě Pardubice.

Předávající byl primátor města Martin Charvát a ředitel městské policie Rostislav Hübl. Právě město Pardubice, Městská policie Pardubice a firma Cyklo Content – Jan Nečas jsou dárci jízdního kola a cyklistické helmy pro čtrnáctiletého Dominika. O kolo požádala prostřednictvím sociální sítě oblastní charita, která je v úzkém kontaktu s Dominikovou rodinou. Žádost nebyla přímo adresná, šlo o prosbu, kterou chtěly pracovnice Služeb pro rodiny s dětmi v nouzi splnit jedno přání. Hledaly kolo - nejlépe horské - pro čtrnáctiletého školáka, který žije u prarodičů a chce jezdit do 3,5 km vzdálené školy na kole. Uvedení dárci se rozhodli, že toto přání splní. Všichni společně chtějí Dominika motivovat k lepším výsledkům, které potřebuje předvést, aby dokončil základní vzdělání. Dominikova snaha v této oblasti byla jedním z důvodů, proč se pracovnice rozhodly o kolo pro něj požádat. Dominikovi bylo předáno řádně vybavené, u Městské policie Pardubice zaevidované, jízdní kolo a cyklistická helma. Oddělení prevence bude s asistentem prevence kriminality dohlížet, zda mladík předvádí konkrétní činy a nezůstává u slibů a řečí. Uvidíme, zda tato zkušenost bude pro Dominika přínosem. Právě motivace a konkrétní výkon je cílem daru, který mu byl pod dohledem primátora na služebně městské policie předán. 

 

*Pozn.:
Se sociální pracovnicí, která je s Dominikem v úzkém kontaktu, jsme se domluvily, že tento dar bude ze strany městské policie „sledovaný“. Společně s asistentem prevence kriminality budeme dohlížet, zda si Dominik svého daru váží a kolo řádně používá k účelu, ke kterému si jej přál – k dojíždění do školy, aby mohl řádně dokončit základní vzdělání.

Dominik o kolo velmi stál. Na základě jeho životní situace zůstalo zatím vždy jen u přání. Moc mu nepomohlo ani jeho chování a studijní výsledky, které byly horší než dobré. Ovšem jeho současná snaha o zlepšení prospěchu v celé škále je poslední dobou značná. Toto úsilí mělo za následek, že pracovnice charity, která rodině pomáhá, požádala o pomoc prostřednictvím sociální sítě. Doufáme, že tento dar bude Dominika motivovat ke zlepšení sama sebe v problematických oblastech.  

Primátor města a ředitel Městské policie Pardubice budou tento životní příběh i nadále sledovat.

Lenka Uskobová - tisková mluvčí

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice