Události ze dne 8. 7. 2019

Spolupráce funguje, strážníci z Pardubic a Sezemic dopravili chlapce v pořádku domů

Události ze dne 8. 7. 2019

Spolupráce funguje, strážníci z Pardubic a Sezemic dopravili chlapce v pořádku domů

O projížďku hned ve dvou služebních vozech bude mít prázdniny bohatší chlapec ze Sezemic. Na jeho nebezpečný pohyb po rychlodráze v Hlaváčově ulici upozornil projíždějící řidič. Hlídka, která jela oznámení prověřit, chlapce nalezla, jak stojí v prostoru autobusové zastávky. Na dotaz, copak dělal v silnici, pověděl, že mu ujel autobus do Sezemic. Chlapec byl domluven s rodiči, že jej budou čekat na zastávce, ale protože mu ujel spoj, nebude doma včas a zároveň nemá dát rodičům jak vědět. Proto se rozhodl, že se domů vypraví pěšky, i přesto, že si cestou a vydaným směrem nebyl příliš jist. Školák byl značně vystresovaný, proto se hlídka rozhodla pro součinnost s kolegy ze Sezemic. Chlapce naložili do služebního vozidla a dovezli jej na hranice katastru, kde si prázdninového cestovatele převzali strážníci z obce Sezemice. Ti poté dopravili školáka do místa bydliště, kde jej předali rodičům.

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice