Pozor na falešné sbírky.

V předvánočním čase se množí oznámení na podvodníky.

Pozor na falešné sbírky.

  

Podvodné sbírky v Pardubicích

Městská policie Pardubice by ráda v tento vánoční čas apelovala na občany města, aby byli více obezřetní a nepřispívali na sbírky, u kterých nemohou jejich výběrčí doložit jejich oprávněnost.Strážníci městské policie opět, již poněkolikáté za měsíce listopad-prosinec, řešili podvodnou sbírku cizinců, kteří vybírali peníze pro neslyšící. Všimla si jich preventistka městské policie. Ta okamžitě kontaktovala kolegy na operačním středisku, kteří na základě jejího popisu povedenou dvojici cizinců vyhledali na kamerách. Ti dál lákali z důvěřivých lidí peníze. Protože preventistka nebyla tou dobou ve službě, nevzbudila u podvodníků žádné podezření a mohla jejich počínání sledovat až na Masarykovo náměstí, kam již operační vyslal hlídky. Strážníci podvodníky nalezli hned vedle budovy pojišťovny. Při kontrole totožnosti hlídka zjistila, že muž a žena již měli s městskou policií co dočinění v loňském roce, kdy za naprosto stejnou činnost byli strážníky potrestáni. I tentokrát jim za jejich chování muži zákona předali příkazové bloky. Letošní částka byla v celkové hodnotě 1500 Kč, kterou dvojice zaplatila na místě. Podvodníci, kteří žebrají peníze např. pro neslyšící, jsou v Pardubicích častým jevem. Strážníci přijímají oznámení průměrně tak 4x do měsíce. Ne všechna se podaří potvrdit. Abychom mohli prověřit, že se jedná o jednání, které není v souladu ze zákonem, potřebujeme, abychom byli schopni podezřelé osoby na místě zjistit. To se ve chvíli, kdy cizinci poznají, že je někdo sleduje, nebo že je kontaktována policie, většinou nezdaří. Rada na závěr? Buďte tedy obezřetní, komu dáváte své peníze – můžete totiž podporovat osoby, které si z takto získaných financí zajišťují svoji životní úroveň.

**

Jak poznat řádně nahlášenou sbírku?

  • Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou. Sbírku může konat* obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba.
  • Na vyžádání „výběrčí“ (fyzická osoba pověřená prováděním sbírky) předloží kopii osvědčení příslušného úřadu, že sbírka je řádně oznámena a lze ji konat.
  • „Výběrčí“ se prokáže plnou mocí právnické osoby (mající potřebné náležitosti). Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.
  • Seznam Veřejných sbírek naleznete na stránkách Ministerstva vnitra**: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/
  • Právní úprava - Zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
  • Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí být pokladničky zabezpečeny a příslušným obecním úřadem zapečetěny (další viz právní úprava).
  • Provádí-li se sbírka sběracími listinami musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom originálním vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby; musí obsahovat náležitosti + další (viz právní úprava).

Pokud si nejste jisti, volejte 156 nebo 158.

 

* § 3, Zák. č.: 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
** http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice