Události ze dne 3. 2. 2016

Cizinec napadl strážníky. Pardubice mají „svého“ Arrowa. Dcera měla starost o maminku. Spolupráce městských policií napříč krajem.

Události ze dne 3. 2. 2016

Cizinec napadl strážníky…muž cizí národnosti (34) se asi rozhodl, že se bude v Pardubicích prát se strážníky. První událostí bylo, že strážníci byli přivoláni, ve 2:15 hod., do baru na Dubině s tím, že se zde nacházela dvojice hostů, která se neměla k zaplacení útraty ve výši 400 Kč. Operačním města byla za personálem baru vyslána hlídka strážníků. Ta zde zjistila, že jeden ze dvojice mužů neměl potřebné doklady k prokázání totožnosti. K ověření totožnosti byla proto na místo přivolána i hlídka PČR. Ovšem vzhledem k tomu, že jeden z cizinců začal být na přítomné složky agresivní, přivolali si strážníci na místo ještě posilu v podobě výjezdové hlídky. Přítomnost pěti strážníků už byla dostatečným důvodem, aby dvojice cizinců vyřešila svůj problém s personálem baru tak, že byly spokojené obě strany. O necelých šest hodin později měl jeden z této dvojice cizinců další „rendez-vous“ se strážníky. Strážníci, kteří prováděli kontrolní činnost v centru města, zjistili dva muže, kteří přecházeli rušný přechod mimo povolený interval. Při řešení tohoto přestupkového jednání muži s hlídkou nespolupracovali, chovali se arogantně, jevili známky požití alkoholu. Toto zakončili tím, že opakovaně neuposlechli výzev úřední osoby. Na místo byla přivolána i výjezdová hlídka, která muže vyzvala k tomu, aby se podrobili dechové zkoušce. Tohoto nebyli schopni. Z obav o jejich zdraví se strážníci rozhodli k tomu, že je převezou k lékařskému ošetření na záchytku. S tímto měl „muž z baru“ problém a napadl úderem, který vedl loktem do hlavy, jednoho ze strážníků. Ten společně s kolegou nezaváhal a použil proti muži donucovací prostředky (hmaty a chvaty) a kolega muži následně přiložil pouta. Napadený strážník po dokončení zákroku vyhledal lékařské ošetření. Zbylí strážníci oba muže převezli na záchytku, kde lékař rozhodl o jejich hospitalizaci v tomto lékařském zařízení. Při umisťování „muže z baru“ na zdejší pokoj se cizinec rozhodl, že znovu zkusí trpělivost a výcvik strážníků. Opět se pokusil napadnout muže v uniformě a opět to dopadlo jako několikrát předtím. Byly použity hmaty, chvaty a muž byl umístěn na pokoj. Za toto chování si od strážníků, po vystřízlivění, převzal blokovou pokutu ve výši 5000 Kč. Dořešení druhého muže dopadlo tak, že byl předán kolegům z cizinecké policie. Důvodem bylo to, že muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost a zcela evidentně se jednalo o cizince. Nikdo z výše uvedených cizinců neutrpěl zákroky strážníků žádná zranění.  

Pardubice mají „svého“ Arrowa…strážníci přijali na tísňové lince 156 nezvyklé oznámení. Strážníkům zavolala paní doktorka, že k nim do ordinace proletěl, skrz dvojité sklo, oknem šíp s kovovou špičkou. Na místo byla vyslána hlídka, která oznámení potvrdila. Operační města toto oznámení nahlásil kolegům ze státní policie, kteří si událost, po svém příjezdu na místo, převzali.

Dcera měla starost o maminku…telefonicky se na strážníky obrátila žena s tím, že má obavu o svoji maminku (87), která jí delší dobu nebere mobilní telefon. Dcera měla obavu, zda je maminka v pořádku a zda se jí nic vážného nestalo. Žena uvedla strážníkům maminčino bydliště a ti vyrazili prověřit seniorčin stav. Naštěstí se nejednalo o nic závažného. Paní strážníkům otevřela a uvedla, že nemůže nalézt mobilní telefon. To byl důvod, proč nereagovala na dceřino volání. Hlídka informovala dceru, že maminka je v pořádku a pomohla seniorce nalézt mobilní telefon, kterým se obě ženy zkontaktovaly. Následně strážníci místo opustili.

Spolupráce městských policií napříč krajem…nadpisu dostála Městská policie Česká Třebová a Pardubice. A právě ta pardubická přijala žádost českotřebovské o vyrozumění majitele rekreační chaty z jejich katastru, který bydlí v Pardubicích. Vyrozumění se týkalo možného poškození okenic uvedené chaty. Na místo byla vyslána hlídka, která muže doma zastihla a předala mu telefonický kontakt na kolegy strážníky pro získání přesnějších informací.

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice