Kontrola uzavření předzahrádek

Městská policie Pardubice nebude tolerovat nedodržení úklidu předzahrádek.

Kontrola uzavření předzahrádek

  

Dne 31. 10. 2016 bude, až na drobné výjimky, končit provoz povolených předzahrádek živnostenských provozoven na území Městského obvodu Pardubice I. Městská policie Pardubice bude v této souvislosti, počínaje 1. 11. 2016, provádět kontroly zaměřené na ukončení provozu  těchto předzahrádek, aby v souladu s vydaným rozhodnutím silničního správního úřadu nedocházelo k obcházení a porušování těchto rozhodnutí. Městská policie Pardubice by ráda touto cestou upozornila provozovatele/majitele předzahrádek, kterých se toto týká, že NEBUDE TOLEROVAT nedodržení úklidu předzahrádek. „Provozovatelé/majitelé byli o tomto informováni, takže doufám, že vše proběhne bez větších problémů – tak jak proběhla letošní sezóna. Chtěl bych všem poděkovat za dodržování nastavených pravidel a za vzájemnou spolupráci,“ uvedl ředitel městské policie Rostislav Hübl.


 Pozn.: při kontrolách se bude vycházet z vydaného rozhodnutí. Po jeho platnosti nebude na místě tolerováno žádné zařízení, reklama či jiné předměty. Kontrolovat se bude také to, aby po vyklizené předzahrádce zůstala čistá komunikace bez poškození, tedy plně v souladu s vydaným rozhodnutím. V opačném případě hrozí provozovateli správní řízení, ve kterém může být mimo jiné vyslovena sankce pokuty až do výše 500 000,- Kč (dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.). Na místě pak může být věc (zařízení, reklama či jiné předměty), po marné výzvě strážníka k vydání, odejmuta. K tomuto postupu je strážník ze zákona oprávněn v případě, že by mohlo být ve správním řízení vysloveno zabrání věci nebo její propadnutí. Výše uvedené hrozí jak fyzické, tak fyzické podnikající nebo právnické osobě, kdy osoba v rozporu se zákonem užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání.

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice