Sportovní klub Městské policie

Sportovní klub Městské policie Pardubice byl založen v roce 2006 (dále jen SKMPP).

Činnost klubu:

1. Cílem činnosti sportovního klubu je přispívat k upevňování zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti strážníků Městské policie Pardubice a členů sportovního klubu.

2. Sportovní klub organizuje a zabezpečuje sportovní, turistické, rekreační, případně i kulturní vyžití všech svých členů v rámci sportovních oddílů zřízených v jeho rámci.

3. Sportovní klub vyvíjí činnost jak na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy, tak na úrovni sportovní reprezentace Městské policie Pardubice vůči dalším organizacím a sdružením, včetně zahraničních sportovních partnerů.

Členy sportovního klubu mohou být strážníci Městské policie Pardubice, další zaměstnanci Městské policie Pardubice, jejich rodinní příslušníci, případně další osoby, a to bez omezení věku. O členství ve sdružení rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášky.

Na poslední valné hromadě v březnu bylo evidováno celkem 80 členů  registrovaných ve čtyřech sportovních oddílech. Jedná se o oddíl střelecký, bowlingu, potápění a ostatní.

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice