Sportovní klub Městské policie

Sportovní klub Městské policie Pardubice byl založen v roce 2006 (dále jen SKMPP).

Činnost klubu:

1. Cílem činnosti sportovního klubu je přispívat k upevňování zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti strážníků Městské policie Pardubice a členů sportovního klubu.

2. Sportovní klub organizuje a zabezpečuje sportovní, turistické, rekreační, případně i kulturní vyžití všech svých členů v rámci sportovních oddílů zřízených v jeho rámci.

3. Sportovní klub vyvíjí činnost jak na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy, tak na úrovni sportovní reprezentace Městské policie Pardubice vůči dalším organizacím a sdružením, včetně zahraničních sportovních partnerů.

Členy sportovního klubu mohou být strážníci Městské policie Pardubice, další zaměstnanci Městské policie Pardubice, jejich rodinní příslušníci, případně další osoby, a to bez omezení věku. O členství ve sdružení rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášky.

Na poslední valné hromadě v březnu bylo evidováno celkem 80 členů  registrovaných ve čtyřech sportovních oddílech. Jedná se o oddíl střelecký, bowlingu, potápění a ostatní.

Čtěte také…

Dětské dopravní hřiště na Dukle se v květnu otevírá

5. 5. 2020 | Oblíbené sportoviště otevírá své brány

Informace k nouzovému stavu v ČR

13. 3. 2020 | Posunutí lhůty pro vyřešení upozornění pro nepřítomné řidiče

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

 

© Městská policie Pardubice