Sportovní klub Městské policie

Sportovní klub Městské policie Pardubice byl založen v roce 2006 (dále jen SKMPP).

Činnost klubu:

1. Cílem činnosti sportovního klubu je přispívat k upevňování zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti strážníků Městské policie Pardubice a členů sportovního klubu.

2. Sportovní klub organizuje a zabezpečuje sportovní, turistické, rekreační, případně i kulturní vyžití všech svých členů v rámci sportovních oddílů zřízených v jeho rámci.

3. Sportovní klub vyvíjí činnost jak na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy, tak na úrovni sportovní reprezentace Městské policie Pardubice vůči dalším organizacím a sdružením, včetně zahraničních sportovních partnerů.

Členy sportovního klubu mohou být strážníci Městské policie Pardubice, další zaměstnanci Městské policie Pardubice, jejich rodinní příslušníci, případně další osoby, a to bez omezení věku. O členství ve sdružení rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášky.

Na poslední valné hromadě v březnu bylo evidováno celkem 80 členů  registrovaných ve čtyřech sportovních oddílech. Jedná se o oddíl střelecký, bowlingu, potápění a ostatní.

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice