Signál v tísni

Projekt SIGNÁL V TÍSNI zaštiťuje Městská policie Pardubice, ve spoluprácí s  firmami ELSYCO s.r.o. a RADOM s.r.o., pod patronací Magistrátu města Pardubic. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav. Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi.

Je především určen osobám, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). Zejména u osaměle žijících nemocných osob, tak může vzniknout situace, která by měla za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce  smrt postiženého.

Princip systému „Signál v tísni“ spočívá v tom, že k telefonnímu přístroji osoby, připojené k systému, je zapojen speciální přístroj, který je ovládán malým dálkovým ovladačem. Není nutností vlastnit telefonní linku na pevné připojení. Služba může být poskytována i prostřednictvím bezdrátového připojení přes GSM. Přístroj je technikem naprogramován tak, že stlačením tlačítka dálkového ovladače (pager), které nosí uživatel stále při sobě, je na vzdálenost 30 až 50 m aktivován a automaticky se spojí s operačním střediskem Městské policie Pardubice. Stálá služba tohoto střediska přijme tísňový signál na pult centralizované ochrany (PCO), kde jsou bezpečně uloženy osobní a zdravotní údaje o osobě, která systém používá. Po přijetí tísňového signálu se operační středisko OKAMŽITĚ spojí  s výjezdovou hlídkou, která vyjíždí na místo. Způsobem, který je dohodnut předem s uživatelem, strážník otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby a případně je přivolána RZS. V případě hospitalizace osoby strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.
 

Postupné kroky žadatele o připojení k systému "Signál v tísni"
Vyzvednutí žádosti o připojení k systému “Signál v tísni“ na Městské policii Pardubice (Pernerova 443, 3. patro). Součástí žádosti je i formulář k posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.
Bližší info na: tel.: +420 466 859 228 nebo +420 731 681 537.
Podání vyplněné žádosti vč. posouzení zdravotního stavu na městskou policii (Pernerova 443, 3. patro)
Montáž zařízení -  Možnost bezplatného připojení pro sociálně slabší žadatele, možnost zakoupení přístroje do osobního vlastnictví. Městská policie a uvedená firma provedou zapojení, kódování a seřízení přístroje. 
Podrobné seznámení s podmínkami použití systému, předání městské policii náhradního klíče od bytu, který jí umožní vstup v případě aktivace signálu. 
PO PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU NEPLATÍ UŽIVATEL ŽÁDNÉ DALŠÍ POPLATKY - pouze ty, které jsou spojené s pravidelnou údržbou přístroje (výjezd servisního technika, baterie aj. - vše po dohodě s klientem)!!

V současné době využívá "Signál v tísni" zhruba 50 klientů.  Tato  služba významným způsobem přispívá k lepší ochraně života a zdraví a  zvyšuje pocit bezpečí našich nemocných a osamělých spoluobčanů.

Naši klienti si službu pochvalují a jsou přesvědčeni, že vědomí, že jim bude poskytnuta včasná pomoc, zlepšilo nejen jejich psychický stav, ale i jejich příbuzní jsou klidnější, když ví, že o jejich blízké bude v případě tísně včas a kvalitně postaráno.

 

V současné době je kapacita této služby naplněna, nové žádosti jsou postoupeny do pořadníku. Čekací dobu na posouzení žádosti vstupu nového uživatele nelze odhadnout (přístroje se předávají - ukončený uživatel x nový uživatel).

Přihláška pro připojení Signálu v tísni je ke stažení kliknutím na PDF verze - PDF verze

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice