Právo pro každý den

Žáci soutěžili ve znalosti práva

Co je to Ústava ČR, jaké důležité údaje musí obsahovat pracovní smlouva, či rozpoznat v modelových situacích, zda byl spáchán přestupek nebo trestný čin, to je jen malý výčet úkolů, s kterými se vypořádali žáci základních škol v soutěži Právo pro každý den. Jedná se o soutěž, jejímž cílem je zvýšit právní vědomí žáků 8. a 9. tříd základních škol a studentů 3. a 4. ročníků víceletých gymnázií.  

Letošní, již čtrnáctý ročník, se konal 26. března 2019 v prostorách DDM Delta. Tradičním pořadatelem této akce byla Městské policie Pardubice ve spolupráci se statutárním městem Pardubice a Úřadem městského obvodu I.

Výsledky byly velmi těsné, prakticky hned třikrát rozhodlo jen půl bodu.

1. místo: ZŠ Dubina, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice III

2. místo: ZŠ Dubina, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice III

3. místo: ZŠ Staňkova, Staňkova 128, 530 02 Pardubice V

4. místo: ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice V

5. místo: ZŠ Komenského, Holice

6. místo: ZŠ Dubina, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice III

Vítězem v kategorii víceletých gymnázií se stalo družstvo Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice  - toto družstvo postoupilo do krajského kola přímou účastí - bez účasti v městském kole a bude nás spolu se ZŠ Dubina reprezentovat v krajském kole, které proběhne v Chrudimi.

Všem žákům děkujeme za účast, za prezentaci svých znalostí a chuť soutěžit. Poděkování patří i pedagogům, kteří žáky dokázali připravit i motivovat.

Žáci soutěžili ve znalosti práva

Co je to Ústava ČR, jaké důležité údaje musí obsahovat pracovní smlouva, či rozpoznat v modelových situacích, zda byl spáchán přestupek nebo trestný čin, to je jen malý výčet úkolů, s kterými
se vypořádali žáci základních škol v soutěži Právo pro každý den. Jedná se o soutěž, jejímž cílem je zvýšit právní vědomí žáků 8. a 9. tříd základních škol a studentů 3. a 4. ročníků víceletých gymnázií.  

Letošní již čtrnáctý ročník se konal 26. března 2019 v prostorách DDM Delta. Tradičním pořadatelem této akce byla Městské policie Pardubice ve spolupráci se statutárním městem Pardubice a Úřadem městského obvodu I.

Vítězem městského kola soutěže se stalo jedno ze tří družstev vyslaných základní školou Dubina.

O pouhého půl bodu se z vítězství radovalo družstvo ve složení Eliška Bačinová, Klára Lišková, Lucie Vondrková a Tomáš Hromádka. (36,5 b.)

V těsném závěsu skončili na druhém místě žáci stejné školy ve složení Magdaléna Farkašová, Aneta Janková, Kateřina Jüttnerová a Adam Gerndt. (36 b.)

Rozdíl mezi bronzovou příčkou a čtvrtým místem byl opět nepatrný. Třetí místo v konečném součtu obsadili žáci ze ZŠ Staňkova, jmenovitě:  Adina Pachovská, Marika Šubotníková, Michal Bělohlav a Josef Janko. (32 b.)

Čtvrtou pozici vybojovali žáci ZŠ Benešovo náměstí. (31,5 b.)

Na pátém místě v soutěži skončil tým ze ZŠ Komenského z Holic. (25 b.)

Šestá příčka náležela třetí soutěžní skupině ze ZŠ Dubina. I v tomto případě byl rozdíl mezi 5. a 6. místem s rozdílem jen o půl bodu. (24,5 b.)

Vítězem v kategorii víceletých gymnázií se stalo družstvo Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice  - toto družstvo postoupilo do krajského kola přímou účastí - bez účasti v městském kole a bude nás spolu se ZŠ Dubina reprezentovat v krajském kole, které proběhne v Chrudimi.

Všem žákům děkujeme za účast, za prezentaci svých znalostí a chuť soutěžit. Poděkování patří i pedagogům, kteří žáky dokázali připravit i motivovat.

 

Cílem  soutěže je podnítit zájem nejen žáků, ale i pedagogů a širší veřejnosti o právní problematiku a tím rozvinout a posílit právní vědomí mladé generace zajímavým a efektivním způsobem. Prostřednictvím soutěže chceme podrobněji poznat současnou úroveň právního vědomí žáků, aby série námi pořádaných následných besed mohly na tyto znalosti navazovat nebo je dále doplňovat.

 
Pro koho je soutěž určena:
Soutěž v oblasti právního vědomí je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a studentům třetích a čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií.
 
Více o historii: Projekt „Právo pro každý den“ vznikl v roce 1972 ve Spojených státech amerických a je součástí mezinárodního programu „Street Law“. Po jeho rozvoji ve Washingtonu D.C. se prokazatelně zvýšilo  právní vědomí mládeže a snížila se i její kriminalita. V současné době realizuje tento projekt 35 zemí světa ze všech kontinentů. V České republice jej zajišťuje Partners Czech. Projekt „Právo  na každý den“ je určen nejen žákům a  studentům, ale i učitelům základních a středních škol, studentům  právních disciplín, zaměstnancům nápravných zařízení pro mládež, pracovníkům v oblasti prevence, strážníkům i policistům.
 
Odborné zajištění soutěže:
Na soutěži se podílejí zkušení odborníci z mnoha profesí: právníci (advokáti, soudci, státní zástupci), probační pracovníci,  pedagogové, pracovníci z oblasti prevence kriminality, městské policie, Policie ČR, místní úřady atd.
 
Složení odborné poroty pro městské kolo:
  • JUDr. Ivana Barnetová -  nnnnánáměstkyně okresního st. zástupce, Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
  • Mgr. Anna Sobotková – soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice
  • Vladimír Martinec - zastupitel a radní města Pardubice
  • Ing. Petr Střítezský - velitel pro výkon služby Městské policie Pardubice

 

 

 
 
      

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 3/2021

17. 9. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 17. 9. 2021 výběrové řízení č. 3/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice