Pepík Pozordej

Městská policie Pardubice se věnuje i propagaci své činnosti, za tímto účelem byly během její existence vydávány různé propagační a preventivní materiály. Jednou ze stěžejních cílových skupin jsou děti. Hledal se způsob, jak vhodně doplnit tyto preventivní a vzdělávací materiály jednotným motivujícím symbolem.

Prostřednictvím spolupracující firmy byl osloven chrudimský výtvarník, ilustrátor a animátor pan Mgr. Libor Škrlík. Byl to právě on, který navrhl podobu nového maskota městské policie. A tak byl maskot na světě, ale chybělo mu jméno. Formou soutěže pro základní a mateřské školy, která byla vyhlášena v měsíci březnu 2008, byl tento úkol svěřen dětem. Z přijatých návrhů byly vyhodnoceny nejlepší výtvarné práce a vybráno jméno maskota.

Jméno PEPÍK POZORDEJ  vzniklo kombinací několika návrhů a v budoucnu bude provázet děti všemi materiály pro ně určenými.

Čtěte také…

Výběrové řízení

10. 6. 2021 | Městská policie Pardubice přijme nové strážníky

Dětské dopravní hřiště na Dukle v květnu otvírá své brány

28. 4. 2021 | Oblíbené sportoviště bude opět v provozu

Lhůta pro vyřešení přestupků se opět vrací k původním 15 dnům

22. 4. 2021 | Od 1. května začně platit standardní dvoutýdenní termín

 

© Městská policie Pardubice