Prevence

Víme, že každý z nás se někdy může ocitnout v tíživé životní situaci nebo nebude umět řešit vzniklé problémy vlastními silami anebo se bude chtít pouze seznámit s činností oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie v Pardubicích. V současné době je toto oddělení součástí PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ SLUŽBY.

Naše práce spočívá zejména v pořádání besed a přednášek v mateřských, základních a středních školách či ve středních odborných učilištích. Dále pak v klubech důchodců nebo v jiném společenství seniorů. Jejich cílem je seznamování dětí, mládeže a seniorů s činností městské policie, zvyšování jejich právního vědomí a informování o možnostech bezpečného chování a o mnohém nebezpečí, se kterým se děti i dospělí mohou setkat v reálném životě.

Mezi další preventivní programy patří “Signál v tísni“, který je určen především osamoceným seniorům s vážnějšími zdravotními potížemi. Více informací k této bezplatné službě Městské policie v Pardubicích naleznete v odkazu této stránky.

Naše oddělení se také věnuje pořádání různých dopravních a vědomostních soutěží, zaměřené na zvyšování právního vědomí žáků a studentů.

Zabezpečujeme také činnost na dětském a dopravním hřišti a spoluúčastníme se na přípravě a realizaci dalších preventivních projektů a akcí, určených pro širokou pardubickou veřejnost.

KONTAKTY:

   Telefon  
Besedy MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, SOŠ a senioři    
Mgr. Blanka Holešovská +420 731 681 537

 

 

Besedy I. stupeň ZŠ - Dopravní výchova    
Alexandr Hylmar +420 604 161 262

 

Kontakty - Preventivně informační služba    
Bc. Lucie Klementová

 +420 605 885 898

 

Bc. Jiří Sejkora  + 420 724 900 768

 

Adresa: 

Statutární město Pardubice
Městská policie Pardubice,
preventivně informační služba - prevence a dopravní výchova
Pernerova 443
530 02 Pardubice

tel.: +420 466 859 228
 

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice