Prodej zámků do bezpečnostních stojanů

Cyklisté v Pardubicích mají možnost využívat více než 120 bezpečnostních stojanů, v nichž může být "zaparkováno" více než 1000 jízdních kol. Stojany jsou rozmístěny po celém městě především na nejvíce frekventovaných místech. Více než sedmileté zkušenosti s těmito stojany v Pardubicích dokazují, že správným užitím bezpečnostního stojanu můžete zabránit odcizení jízdního kola.

  • zámek - tzv. "půlfabku" - můžete zakoupit v běžné prodejní síti.

Návod ke správnému použití bezpečnostních stojanů:

1. Kolo postavte vlevo od konzoly s otočným třmenem tak, aby přední kolo stálo mezi naváděcími tyčemi,  kolo opřete o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl být třmen zachycen přidržovačem v otevřené poloze.


2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte třmen. V případě potřeby popojeďte kolem dopředu, nebo dozadu, tak aby bylo možné otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.


3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené poloze.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdřive vykývněte třmen aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze.

Čtěte také…

Městská policie Pardubice nabírá nové strážníky

2. 2. 2018 | Více informací a podmínky pro přijetí k nám.

Hubertova jízda 2017

5. 10. 2017 | Jízdní oddíl městské policie pořádá tradiční Hubertovu jízdu.

Výsledek akce Jehla 2017 - Pardubice

18. 4. 2017 | Celkem 615 kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech našli po celé republice strážníci ze 32 měst.

 

© Městská policie Pardubice