Prodej zámků do bezpečnostních stojanů

Cyklisté v Pardubicích mají možnost využívat více než 120 bezpečnostních stojanů, v nichž může být "zaparkováno" více než 1000 jízdních kol. Stojany jsou rozmístěny po celém městě především na nejvíce frekventovaných místech. Více než sedmileté zkušenosti s těmito stojany v Pardubicích dokazují, že správným užitím bezpečnostního stojanu můžete zabránit odcizení jízdního kola.

  • zámek - tzv. "půlfabku" - můžete zakoupit v běžné prodejní síti.

Návod ke správnému použití bezpečnostních stojanů:

1. Kolo postavte vlevo od konzoly s otočným třmenem tak, aby přední kolo stálo mezi naváděcími tyčemi,  kolo opřete o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl být třmen zachycen přidržovačem v otevřené poloze.


2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte třmen. V případě potřeby popojeďte kolem dopředu, nebo dozadu, tak aby bylo možné otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.


3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené poloze.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdřive vykývněte třmen aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze.

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice