Oddělení operačních města

Do tohoto oddělení jsou zařazeni strážníci, kteří vykonávají výkon služby na operačním středisku městské policie (dále OSMP). Operační středisko je umístěno do budovy v Pernerově ulici. Operační středisko zajišťuje v nepřetržitém režimu činnost Městské policie na katastru města Pardubic. Pro veřejnost je OSMP pracovištěm, na které se může jakýkoliv občan či organizace obrátit a upozornit na protiprávní jednání, nahlásit stížnost, podat námět či požádat o radu, informaci nebo spolupráci. Výkon služby je prováděn nepřetržitě 24 hodin, 365 dní  v roce a OSMP je možno kontaktovat tísňovou linkou 156, pevnou nebo mobilní telefonní linkou, či elektronickou poštou. Pro sloužící strážníky v přímém výkonu služby je OSMP styčným bodem, kde se shromažďují a evidují veškeré události, odkud se vysílají strážníci k jednotlivým případům a kde se řídí a koordinuje pracovní činnost. Strážníci OSMP udržují se strážníky v terénu pravidelný radiový provoz a jsou pro své kolegy i hlavním zdrojem informací z evidencí, které ke své činnosti nezbytně potřebují. OSMP v rámci výkonu služby též zajišťuje provoz pultu centralizované ochrany objektů, osob připojených v projektu „Signál v tísni“, kamer Městského kamerového systému, Informačního výstražného a varovacího systému obyvatelstva a kontakt se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Na závěr lze pro zajímavost uvést, že OSMP přijme v průběhu 24 hodinové služby průměrně více než 420 telefonů a hlášení, na které musí být reagováno.

 

 

Kontakty:
TÍSŇOVÁ LINKA: 156
Tel: +420 466 859 220
MOBIL: +420 605 206 251
fax: +420 466 535 128
 

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 3/2021

17. 9. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 17. 9. 2021 výběrové řízení č. 3/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 2/2021

15. 9. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 15. 9. 2021 výběrové řízení č. 2/2021 na obsazení pozice Správa vnitřních agend

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

 

© Městská policie Pardubice