Oddělení dopravy

Oddělení dopravy - Dopravní skupina  

Historie zřízení tohoto oddělení je spjata s oprávněním strážníků nasazovat na špatně parkující vozidla technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), tedy lidově „botičku“, které zákonodárci schválili v roce 1993. Je tedy přirozené, že strážníci tohoto oddělení se do povědomí lidí zapsali jako ,,botičkáři“. S přibývajícím časem docházelo k rozrůstání pravomocí městské policie v oblasti dopravy a toto oddělení se začalo specializovat i na odtahy vozidel a posléze na měření rychlosti vozidel. U určité části řidičů nejsou tyto činnosti zrovna oblíbené, ale pořádek bez represe docílit nelze. Co je možná neznámé, že z velké části je TPZOV využíváno stejně jako odtah vozidel na základě stížnosti občanů.

Městská policie využívá tyto instituty jen v nejnutnějších případech. Měření rychlosti je prováděno na žádost jednotlivých obvodů města Pardubic a místa měření jsou schválena zastupitelstvem a Policií ČR. Úkolem našeho oddělení není „plnění obecní kasy“ jak je nám často vytýkáno, ale zklidnění dopravy a zvýšení bezpečí chodců. Dva členové oddělení dopravy jsou i v komisi, která provádí přezkoušení nových řidičů TAXI jezdících v Pardubicích. Déle se podílí na doprovodech převážné části akcí pořádaných na území města Pardubic. Oddělení dopravy zpracovává všechna oznámení o podezření ze spáchání dopravního přestupku a následně předává příslušnému orgánu k dořešení. Podává i návrhy ke změně dopravního značení, které je v některých případech přijato jako opodstatněné. Oddělení dopravy není tedy jen represivním orgánem, ale oddělení, na které se může každý obrátit s dotazem a se svým problémem ohledně dopravy.
 

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice