Obvodní oddělení 6

 Velitel obvodu: Vladimír Škoda
Služebna: Pernerova 443, 530 02 Pardubice
 


 Charakteristika obvodu:

 Obvodní oddělení 6 vzniklo nařízením ředitele MP Pardubice 1. 1. 2018. V tomto oddělení jsou zařazeny ženy - strážník, které zejména zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku především v územním obvodě 1 společně se strážníky Obvodního oddělení 1. Řeší přestupky v rámci své pravomoci, zajišťují ranní dohled na nejfrekventovanějších přechodech pro chodce ve městě v blízkosti škol a zajišťují zejména bezpečný přechod žáků. Dohlížejí na veřejný pořádek při konání sportovních, kulturních a společenských akcí města (hokejová utkání, Sportovní park, Vinařský půlmaraton, Pardubická devítka, Křivkův memoriál, Modrý průvod – Den autismu, Podzimní městské slavnosti, Advent…). V neposlední řadě zaučují nově příchozí strážníky, kteří jsou po dobu Adaptačního kurzu zařazeni do Obvodního oddělení 6.

 

  

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice