Obvodní oddělení 4

Velitel obvodu: Leona Barešová
Služebna: Chrudimská 2648, 530 02 Pardubice
Tel.:  736 519 099
Úřední hodiny: středa 15:00 – 17:00 hod.


Území obvodu

ÚMO Dukla : Dukla, N. Jesenčany, Jesničánky, Višňovka, Dražkovice
ÚMO Svítkov : Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Lány na Důlku,Opočinek
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy: obec Srnojedy a obec Mikulovice

Charakteristika obvodu

Obvod Městské policie Pardubice 4 se svým charakterem dělí na městské části, které jsou tvořeny  sídlištěm Dukla a rodinnou zástavbou v lokalitě Jesničánky, Nové Jesenčany, Dražkovice, Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Lány na Důlku a Opočinek.  Celý obvod je rozdělen celkem do osmi okrsků. V obvodě probíhá navazování spolupráce s občany, systematická práce strážníků na vytváření bezpečného prostoru a územní odpovědnosti za veřejný pořádek. Monitorování a vyvíjení důsledného tlaku na bezdomovce a jiné závadové osoby tak, aby byl co nejvíce eliminován jejich výskyt v tomto městském obvodu a s nimi spojené negativní jevy. Provádění kontrol na podávání a prodej alkoholu i tabákových výrobků osobám mladším 18ti let. Ve spolupráci s ÚMO Dukla a Svítkov strážníci identifikují a pomáhají odstraňovat odstavené vraky vozidel a vozidla, která jsou nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Strážníci dohlížejí na veřejný pořádek při mimořádných akcích pořádaných na závodišti  (Velká pardubická steeplechase, technoparty), při každoroční Aviatické pouti a plochodrážních závodech o Zlatou přilbu města Pardubice.

 


Zobrazit místo MpPce na větší mapě

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice