Obvodní oddělení 3

Velitel obvodu: Leoš Dorazil
E-mail: leos.dorazil@mppardubice.cz
Služebna: Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice
Tel.: 731 198 153 (Po–Pá 7.00–15.00 hod.)
Úřední hodiny:
Po - Pá
12:00 - 13:00 hod.
Středa 15:00 – 17:00 hod.


Území obvodu

ÚMO Dubina : sídliště Dubina, Studánka, Drážka, Hůrka, Židov
ÚMO Pardubičky : Pardubičky, průmyslová oblast, Černá za Bory, Mnětice, Drozdice, Nemošice, Žižín, Staročernsko
ÚMO Hostovice
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy: obec Ostřešany a obec Mikulovice

Charakteristika obvodu

Obvod Městské Policie Pardubice 3  se svým charakterem dělí na městskou část, kterou tvoří sídliště Dubina, Drážka, Židov, k nimž je také přičleněna obec Hůrka. Dále velkou rozlohu zabírá rodinná zástavba v lokalitě Studánka a Pardubičky. Průmyslová oblast je ohraničena z větší části přilehlými obcemi vesnického typu jako je Staročernsko, Černá za Bory, Drozdice a na ně navazující Nemošice, Mnětice, Žižín a vzdálené Hostovice. Podle této charakteristiky je také rozdílná činnost strážníků v jednotlivých lokalitách. Na sídlištích a u nemocnice se často setkáváme se špatným parkováním motorových vozidel. V panelových domech se občas vyskytují závadové osoby a místní mládež se na sídlišti dopouští drobných přestupků. V nočních hodinách strážníci řeší rušení nočního klidu a požívání alkoholu. Největší pozornost však strážníci věnují  znečišťování veřejného prostranství od psích exkrementů, volnému pobíhání psů a ochraně městského mobiliáře. V průmyslové zóně strážníky nejvíce zaměstnává parkování nákladních vozidel v rozporu s platnýmí právními předpisy a parkování na trávě zaměstnanci tamních firem. V okrajových částech obvodu se strážníci zaměřují na preventivní kontrolní činnost spojenou s ochranou majetku. K tomu přispívá i oznámení od občanů, ohlášené sousedské spory a neoprávněné zábory. Donedávna se intenzivně provádělo i měření rychlosti na příjezdových komunikacích do města, kde hlídkují strážníci obvodu v rámci prevence u přechodů pro chodce v blízkosti škol a zajišťují tak bezpečný přechod žáků.


 

Služebna obvodu III
Zobrazit místo  MpPce na větší mapě 

Čtěte také…

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Městská policie Pardubice nabírá nové strážníky

8. 6. 2018 | Více informací a podmínky pro přijetí k nám.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice