Obvodní oddělení 3

Velitel obvodu: Leoš Dorazil
E-mail: leos.dorazil@mppardubice.cz
Služebna: Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice
Tel.: 731 198 153 (Po–Pá 7.00–15.00 hod.)
Úřední hodiny: středa 15:00 – 17:00


Území obvodu

ÚMO Dubina : sídliště Dubina, Studánka, Drážka, Hůrka, Židov
ÚMO Pardubičky : Pardubičky, průmyslová oblast, Černá za Bory, Mnětice, Drozdice, Nemošice, Žižín, Staročernsko
ÚMO Hostovice
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy: obec Ostřešany a obec Mikulovice

Charakteristika obvodu

Obvod Městské Policie Pardubice 3  se svým charakterem dělí na městskou část, kterou tvoří sídliště Dubina, Drážka, Židov, k nimž je také přičleněna obec Hůrka. Dále velkou rozlohu zabírá rodinná zástavba v lokalitě Studánka a Pardubičky. Průmyslová oblast je ohraničena z větší části přilehlými obcemi vesnického typu jako je Staročernsko, Černá za Bory, Drozdice a na ně navazující Nemošice, Mnětice, Žižín a vzdálené Hostovice. Podle této charakteristiky je také rozdílná činnost strážníků v jednotlivých lokalitách. Na sídlištích a u nemocnice se často setkáváme se špatným parkováním motorových vozidel. V panelových domech se občas vyskytují závadové osoby a místní mládež se na sídlišti dopouští drobných přestupků. V nočních hodinách strážníci řeší rušení nočního klidu a požívání alkoholu. Největší pozornost však strážníci věnují  znečišťování veřejného prostranství od psích exkrementů, volnému pobíhání psů a ochraně městského mobiliáře. V průmyslové zóně strážníky nejvíce zaměstnává parkování nákladních vozidel v rozporu s platnýmí právními předpisy a parkování na trávě zaměstnanci tamních firem. V okrajových částech obvodu se strážníci zaměřují na preventivní kontrolní činnost spojenou s ochranou majetku. K tomu přispívá i oznámení od občanů, ohlášené sousedské spory a neoprávněné zábory. Donedávna se intenzivně provádělo i měření rychlosti na příjezdových komunikacích do města, kde hlídkují strážníci obvodu v rámci prevence u přechodů pro chodce v blízkosti škol a zajišťují tak bezpečný přechod žáků.


 

Služebna obvodu III
Zobrazit místo  MpPce na větší mapě 

Čtěte také…

Hledáme nové kolegy na pozici "Psovod, odchytář"

20. 1. 2017 | Městská policie Pardubice hledá nové strážníky na pozici „Strážník specialista – psovod, odchytář“

Městská policie Pardubice nabírá nové strážníky

10. 1. 2017 | Více informací a podmínky pro přijetí k nám.

Pardubice hlídají nové kamery - byla předána další etapa.

29. 11. 2016 | Jejich přehled je na webu.

 

© Městská policie Pardubice