Obvodní oddělení 2

 

Velitel obvodu: Pavel Pospíchal
Služebna: Nová 282, 530 09, Pardubice
Tel.: 466 030 240 (Po – Pá 07:00 - 15:00)
Úřední hodiny: středa 15:00 – 17:00 (po telefonické domluvě i jiný termín)


Území obvodu:

ÚMO Polabiny : sídlíště Polabiny 1 – 5, Cihelna, Stavařov, chatová oblast Labské kouty
ÚMO Rosice: Rosice, Ohrazenice, Trnová, Doubravice

Charakteristika obvodu:

Obvod Městské policie Pardubice 2 se svým charakterem dělí na městské části, které tvoří sídliště Polabiny 1 – 5, Stavařov a Cihelna. Ostatní rozlohu zabírá tzv. rodinná zástavba v lokalitě Rosice, Trnová, Ohrazenice a Doubravice. Dále se zde nachází oblast určená k rekreaci - chatová oblast Labské kouty. Celý obvod je rozdělen celkem do osmi okrsků. Každý okrsek má svoji charakteristiku, a tím i rozdílnou činnost strážníků v jednotlivých částech. V částech Polabiny 1-5, Cihelna, Stavařov (okrsek 1-5) se strážníci nejvíce setkávají se špatným parkováním vozidel, volným pobíhaním psů, s mládeží dopouštějící se narušování občanského soužití a v nočních hodinách rušení nočního klidu z místních heren a diskoték. V částech Rosice, Ohrazenice, Trnová a Doubravice (okrsky 6-8) se strážníci nejvíce setkávají s „černými" skládkami, sousedskými spory a oznámeními občanů na narušování občanského soužití. Jsou zde také velké obchodní domy, kde dochází k neoprávněnému prodeji zboží na parkovištích, parkování vozidel na místech vyhrazených pro  invalidy a soustřeďují se zde také závadové osoby. Další činností strážníků je prevence v ulicích, kontroly městského mobiliáře (dětská hřiště, parky), dohled u přechodů pro chodce v ranních hodinách, zabezpečování akcí pořadaných ÚMO Polabiny a ÚMO Rosice atd.


Zobrazit místo MpPce na větší mapě

Čtěte také…

Dětské dopravní hřiště na Dukle se v květnu otevírá

5. 5. 2020 | Oblíbené sportoviště otevírá své brány

Informace k nouzovému stavu v ČR

13. 3. 2020 | Posunutí lhůty pro vyřešení upozornění pro nepřítomné řidiče

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

 

© Městská policie Pardubice