Legislativa

S výkonem činnosti strážníků, je spojena i znalost nemalého okruhu právních předpisů. Stručný přehled, který je nezbytný pro výkon služby najdeme v požadavcích na zkoušky strážníků. Ani tento seznam však není úplný a strážníci se v praxi setkávají skutečně s velmi širokým spektrem problémů.

Odborné předpoklady strážníka zahrnují znalosti právní úpravy:

 1. obecní policie
 2. obecního a krajského zřízení,
 3.  shromažďování,
 4.  Policie České republiky,
 5.  trestního práva,
 6.  živnostenského podnikání,
 7. střelných zbraní a střeliva,
 8. přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. správního řízení,
 10. bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 12. krizového řízení a integrovaného záchranného systému.


Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice