Legislativa

S výkonem činnosti strážníků, je spojena i znalost nemalého okruhu právních předpisů. Stručný přehled, který je nezbytný pro výkon služby najdeme v požadavcích na zkoušky strážníků. Ani tento seznam však není úplný a strážníci se v praxi setkávají skutečně s velmi širokým spektrem problémů.

Odborné předpoklady strážníka zahrnují znalosti právní úpravy:

 1. obecní policie
 2. obecního a krajského zřízení,
 3.  shromažďování,
 4.  Policie České republiky,
 5.  trestního práva,
 6.  živnostenského podnikání,
 7. střelných zbraní a střeliva,
 8. přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. správního řízení,
 10. bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 12. krizového řízení a integrovaného záchranného systému.


Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice