Kdo jsme a co děláme

Vážení přátelé,
vítejte ve druhém největším městě východočeského regionu, městě proslulého perníku, ale i chemického průmyslu, v jeho historii i současnosti, která přitahuje zaslouženou pozornost návštěvníků domácích i zahraničních. Město je atraktivní jak svojí geografickou polohou přibližně ve středu republiky, tak i celou řadou historických památek, bohatou kulturou a v neposlední řadě i sportovními podniky, z nichž světově proslulá je zejména Velká Pardubická steeplechase, největší překážkový dostih koní na kontinentu. Rádi bychom Vás ale požádali, dříve než vstoupíte do víru společenského dění v našem městě, aby jste věnovali pozornost také následujícím řádkům. Věřte, že jsou psány v dobrém úmyslu, ve snaze pomoci Vám , informovat, přinést poučení a upozornit Vás na některé skutečnosti, mající vztah k bezpečnosti Vaší i Vašeho majetku. Rozhodně ale nemáme v úmyslu vyvolat ve Vás obavu o svůj život, zdraví nebo majetek. Naopak, filozofií zdejší policie je snaha o dobrovolné zapojení každého člověka, tedy i turisty, do souboru opatření k prevenci kriminality a zábrany škod na majetku, zdraví a životech, který byl přijat pardubickým magistrátem a stal se tak nedílnou součástí společenského boje proti kriminalitě, ale také nehodovosti na našich silnicích. V materiálu, který máte před sebou, najdete informace o možnostech ochrany před případným trestným činem, aby jste možnost, že se stanete jeho obětí, mohli minimalizovat na nejvyšší možnou míru. Dále zde najdete rady, jak se zachovat v těchto nepříjemných situacích a kam se obrátit o pomoc. A v neposlední řadě Vám poskytneme informace, kam se obrátit při vyřizování dokladů apod.

 V Pardubicích působí dvě policejní složky, které se významnou měrou podílí na souboru preventivních opatření. Jedná se o Policii České republiky, reprezentovanou Krajským ředitelstvím Policie České republiky Pardubice, se sídlem v ulici Na Spravedlnosti 2516, zhruba 200 m od hlavní silnice 1. třídy procházející městem ve směru Chrudim - Hradec Králové. Služebny Policie České republiky se nacházejí v jednotlivých pardubických obvodech. Druhou policejní složkou je Městská policie Pardubice. Ředitelství městské policie se nachází v centru města, Pernerově ulici číslo 443. Městská policie také disponuje služebnami v největších pardubických obvodech. Republiková a městská policie spolu vzájemně spolupracují a kromě zajišťování toku informací i prakticky vyřizují případy, podněty a oznámení občanů, bez ohledu na jejich státní příslušnost. Policisté i strážníci plní úkoly v rámci pravomocí vymezených platnými zákony, které se v některých částech odlišují. Proto mohou nastat případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně a zejména věcně příslušná policejní složka. Na naše policisty a strážníky se však můžete obrátit kdykoliv, bez nutnosti znát jejich zákonné kompetence. Uniformovaní policisté a strážníci mají označení příslušnosti k republikové nebo městské policii jak na služebních stejnokrojích, tak na služebních vozidlech. V případě, že zakročují v civilu, prokazují se služebním průkazem, odznaky příslušnosti nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústním prohlášením příslušnosti k jednotlivým složkám. Žádáme Vás, aby jste vždy respektovali pokyny vydávané při služebních zákrocích policie. V případě nesouhlasu s postupem strážců zákona si můžete poznamenat číslo, které je na kovovém odznaku příslušnosti policisty. Odznak se nosí připevněn na přední části uniformy v prostoru náprsních kapes.

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice